Links

Usein kysyttyjä kysymyksiä -sivu Fáktalávvussa löytyy täältä

Saamelaiset / Sámit / The Sámi People

Saamelaisen kulttuurin professori Veli-Pekka Lehtolan kirja Saamelaiskiista vuodelta 2015 on luettavissa PDF:nä hänen kotisivullaan veli-pekka.lehtola.fi. Lehtolan sivujen kautta voi myös lukea teokset Saamelaiset – historia, yhteiskunta, taide sekä Saamelaiset suomalaiset – kohtaamisia 1896-1953.

Arktisen alkuperäiskansapolitiikan professori Rauna Kuokkasen artikkeli Saamelaiset ja kolonialismin vaikutukset nykypäivänä vuodelta 2007 (ja monia muita hänen julkaisujaan) on luettavissa hänen kotisivultaan rauna.net.

Saamelaiskulttuurin ensyklopedia on Helsingin yliopiston keräämä monitieteinen ja monikielinen tietokirja saamelaisista, saamelaiskulttuurista ja -kielistä.

Tietoa inarinsaamelaisista löytyy Saamelaismuseon Siidan sivuilta.

Tietoa kolttasaamelaisista löytyy Kolttakulttuurisäätiön Talvikylä-sivuilta ja kolttien kulttuuriyhdistys Saa’mi Nue’ttin sivuilta

Tieteellisiä artikkeleita ja tutkimuksia saamelaisasioista

Leena Heinämäki et al. (2017) Saamelaisten oikeuksien toteutuminen: kansainvälinen oikeusvertaileva tutkimus

Sigga-Marja Magga (2018) Nurinpäin käännetty gákti saamelaisen vastarinnan muotona

Klemetti Näkkäläjärvi, Suvi Juntunen, Jouni J.K. Jaakkola (2020) SAAMI – Saamelaisten sopeutuminen ilmastonmuutokseen -hankkeen tieteellinen loppuraportti

Rauna Kuokkanen (2020) Reconciliation as a Threat or Structural Change? The Truth and Reconciliation Process and Settler Colonial Policy Making in Finland

Blogeja / bloggat / blogs

Petra Laiti

Pirita Näkkäläjärvi

Neeta Jääskö

Niina Siltala

Heidi Vuomajoki

Helga West

Árvaleaddji

Čyeti čälled

Kooste saamenpukurauhan perusteluista

Oktavuohta.com

Rovaniemen saamelaisyhdistys Mii

Saamelaisalueen koulutuskeskus

Saamelaismuseo Siida, Sámi musea Siida

Sámi Soster ry.

SÁRA – Saamelaisten hyvinvointi ja yhdenvertaisuus: hyvinvointipalvelut osallisuuden vahvistamisessaSÁRA – Sápmelaččaid buresbirgen ja oassálašvuohta: buresbirgenbálvalusat oasálašvuođa nannemis

Alkuperäiskansat / Eamiálbmogat / Indigenous Peoples

Leena Heinämäki et al (2017): Saamelaisten oikeuksien toteutuminen: kansainvälinen oikeusvertaileva tutkimus

Mattias Åhrén: Indigenous Peoples’ Status in the International Legal System (kirja / girji / book)

Näkkäläjärvi, Klemetti; Juntunen, Suvi; Jaakkola, Jouni J.K. (2020) SAAMI – Saamelaisten sopeutuminen ilmastonmuutokseen -hankkeen tieteellinen loppuraportti