Links

Saamelaiset / Sámit / The Sámi People

Saamelaisen kulttuurin professori Veli-Pekka Lehtolan kirja Saamelaiskiista vuodelta 2015 on luettavissa PDF:nä hänen kotisivullaan veli-pekka.lehtola.fi. Lehtolan sivujen kautta voi myös lukea teokset Saamelaiset – historia, yhteiskunta, taide sekä Saamelaiset suomalaiset – kohtaamisia 1896-1953.

Arktisen alkuperäiskansapolitiikan professori Rauna Kuokkasen artikkeli Saamelaiset ja kolonialismin vaikutukset nykypäivänä vuodelta 2007 (ja monia muita hänen julkaisujeen) on luettavissa hänen kotisivullaan rauna.net.

Saamelaiskulttuurin ensyklopedia on Helsingin yliopiston keräämä monitieteinen ja monikielinen tietokirja saamelaisista, saamelaiskulttuurista ja -kielistä.

Tietoa inarinsaamelaisista löytyy Saamelaismuseon Siidan sivuilta.

Tietoa kolttasaamelaisista löytyy Kolttakulttuurisäätiön Talvikylä-sivuilta ja kolttien kulttuuriyhdistys Saa’mi Nue’ttin sivuilta

 

Blogeja / bloggat / blogs

Petra Laiti

Neeta Jääskö

Niina Siltala

Heidi Vuomajoki

Helga West

Árvaleaddji

Čyeti čälled

Kooste saamenpukurauhan perusteluista

Oktavuohta.com

Rovaniemen saamelaisyhdistys Mii

Saamelaisalueen koulutuskeskus

Saamelaismuseo Siida, Sámi musea Siida

Sámi Soster ry.

SÁRA – Saamelaisten hyvinvointi ja yhdenvertaisuus: hyvinvointipalvelut osallisuuden vahvistamisessaSÁRA – Sápmelaččaid buresbirgen ja oassálašvuohta: buresbirgenbálvalusat oasálašvuođa nannemis

 

Alkuperäiskansat / Eamiálbmogat / Indigenous Peoples

Mattias Åhrén: Indigenous Peoples’ Status in the International Legal System (kirja / girji / book)