Enontekiö, a northern Wounded Knee? (Helsingin Sanomat 21 Jan 1996)

In the other Nordic countries there is no such thing as this frenzy to annihilate a small minority. By Marjatta Palismaa (translated by Pekka Sammallahti). Published in Helsingin Sanomat January 21st 1996. This letter to the editor by the late Marjatta Palismaa has been published in Fáktalávvu with a permission of her daughters.

Kari Kyrö ja saamelaismyytit

Saamelaiskäräjien jäsen Kari Kyrö on julkisuudessa selvitellyt sitä, miksi hän pitää itseään saamelaisena vastoin saamelaisten yleistä käsitystä. Kyrö kuuluu niihin, jotka parin viime vuosikymmenen aikana ovat alkaneet kutsua itseään saamelaiseksi sillä perusteella, että heidän esivanhemmissaan on lappalaiselinkeinojen harjoittajaksi merkitty henkilö. Kari Kyrö on selvästi Inarin suomalaisia siitä huolimatta, että korkein hallinto-oikeus on määrännyt hänet merkittäväksi saamelaiskäräjien vaaliluetteloon.