Lappalainen viittaa henkilön elinkeinoon, ei kansallisuuteen

Termistä lappalainen liikkuu paljon väärää tietoa. Saamelaiset ovat pitäneet sanaa lappalainen haukkumasanana. Toisaalta oikeushistoriassa termi lappalainen on alunperin neutraali, mutta sitäkin tulkitaan nykyään väärin. Vanhoissa maa-, veronkanto- ja henkikirjoissa esiintyvä termi lappalainen ei viittaa henkilön etnisyyteen vaan hänen harjoittamaansa elinkeinoon. Vasta myöhempinä aikoina lappalaisesta on tullut synonyymi saamelaiselle.